Ge din unghund en stabil grund.

Unghund steg I

Det är sällan försent att förbättra grunderna. Men det är bra mycket lättare att göra rätt från start. Unghund steg I är en välmatad kurs där du lägger grunden för hundens framtida jaktträning. Vi kommer inte att apportera, knappt något alls. Vi kommer att gå fot, träna stadga, inkallning, stopp och inleverering. Det är den grunden, kommunikationen med hunden, som ska hålla ihop dig och din hund i jakten for ever and ever. Därtill din förståelse för hur just din hund är och vad som är viktigt i just er träning. Det hjälps vi åt med. Grundblocket Unghund I körs i flera omgångar hela hösten. Här är det helt okej att gå två gånger i varje klass.

Första omgången startar 14/8 i Ärla, Södermanland.
Omgång 2 startar 11/9. Omgång 3 startar 9/10. Omgång 4 startar 6/11.

Lagom ålder är 7 till 12 mån och alla däröver som vill gå tillbaka och stärka lite i sömmarna.
Mer kan du läsa på sidan Kurser och träningar.