Om Jaktyrans

cropped-cropped-IMG_17831.jpg

Kennelns hundar fr v: Klintås Snöstjärna (Siri), Jaktyrans Battler Britton (Birk), Jaktyrans Viper (Keeper), Jaktyrans Hurricane (Alice), Sea-Croft Magnolia (Maggie), och bakom henne Jaktyrans Dane Jill (Jive).

Kennel Jaktyrans är en mindre uppfödning av labradorer från utpräglade jaktlinjer. Den första kullen kom 2006. Samtliga hundar i kenneln jagar praktiskt på sjö- och fältfågeljakter och meriteras på jaktprov.

Aveln är i liten skala och ibland går det några år emellan kullarna. Syftet är att få fram vittringsstarka hundar med en lugn och balanserad mentalitet. Ibland vet man inte om avelsdjuren har allt det där (och en hel del annat som också är viktigt) förrän man ser dem på jakt eller Aprov. Jaktlabradoren jobbar ju i en ofta stressfylld miljö. Det ställer krav på mentaliteten, att den har bra balans mellan av och på, dvs att den kan ta emot mycket stimuli, sortera intrycken och fokusera på rätt saker. Därutöver bör den förstås ha den jaktliga förmågan vad gäller vittringshantering, apportgrepp med mera som följer med en medveten avel på jaktlinjer. Det tredje men inte minst viktiga är hundens attityd till arbete. En hund som har allt det där, mentaliteten, den jaktliga förmågan, och vill hitta till varje pris – det blir en bra jaktkamrat!

Hundarna säljs enbart till jakt. Men du behöver inte vara expert. För dig som är nybörjare inom jaktapportering står jag gärna till tjänst med träningshjälp och introduktion i området.

Den senaste kullen föddes våren 2013. Nu ska jag ägna tiden åt att ta hand om egna hundar och så får vi följa upp avelsresultatet av de unga förmågorna.

Maria Sundberg