Drive och walk up 31 mars

En träning för dig som har tecknen på plats och kan styra din hund på avstånd. Vi diskuterar olika sätt att föra hundarna utifrån de utmaningar och möjligheter som terrängen ger – och utifrån hundarnas styrkor och svagheter.  Två platser kvar

Kl 10-12.30.
450 kr inkl moms
Funktionär efterlyses till denna träning! Ersättning utgår.